Paulina Stępień

radca prawny

Zajmuję się obsługą prawną przedsiębiorców w ich codziennej działalności, w tym również w zakresie zagadnień związanych z prawem ochrony środowiska. Prowadzę kancelarię radcowską w województwie łódzkim, ale działam na terenie całego kraju.
[Więcej >>>]

Bez kategorii

W tym artykule odpowiem na pytania czym jest ślad węglowy przedsiębiorstwa, jak go obliczać, ale również w jakim celu to robić. Pojęciem śladu węglowego określa się sumę gazów cieplarnianych, emitowanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, grupę lub przedsiębiorstwo. Wyznaczony ślad węglowy zapewnia korzyści w aspekcie zarówno ekonomicznym, wizerunkowym, jak i środowiskowym. Gwarantuje optymalizację procesu […]

Komentarze (0)

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 2 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U.2022.1029, w dalszej części artykułu będę ją określać jako u.o.o.ś.), wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych: przedsięwzięć mogących zawsze znacząco […]

Komentarze (0)

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 2 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U.2022.1029, w dalszej części artykułu będę ją określać jako u.o.o.ś.), wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych: przedsięwzięć mogących […]

Komentarze (0)